SAILAZA – Giải pháp đo lường thông minh hàng đầu tại Việt Nam

GIỚI THIỆU:

“Những cuốn sách là những chiếc thuyền buồm của tư duy hành trình trên sông nước thời gian, vận chuyển vô cùng thận trọng thứ hàng hoá quý giá của chúng ta từ thế hệ này qua thế hệ khác” – MG
Thương hiệu Sailaza với hình tượng cánh buồm vượt biển mong muốn được mở mang trí tuệ, mở mang sức sáng tạo vươn lên trong thời đại số hoá đồng thời mang những giá trị đó vượt đại dương, đi ra mọi vùng miền trên thế giới – MG
Sailaza cẩn trọng để đạt được những bước tiến bền vững dựa trên tinh thần cầu thị cùng với sự tận tụy trong phục vụ và chăm sóc khách hàng

TẦM NHÌN:

Sailaza khai thác tối đa mọi nguồn lực để mỗi sản phẩm đưa ra thị trường đều là kết tinh những gì tinh hoa nhất về trí tuệ, sức sáng tạo và sự đồng cảm đối với khách hàng.
Về kinh doanh, Sailaza hướng tới khẳng định vị trí số một về dòng sản phẩm công nghệ thông minh trên thị trường và mục tiêu ngày một mạnh mẽ vươn tới mọi miền trên thế giới

SỨ MỆNH:

Góp sức vào việc phát triển sức khoẻ, thể lực của con người là mục tiêu cốt lõi của các sản phẩm Sailaza. Sailaza mong muốn được mang lại cảm xúc, trải nghiệm tốt nhất cho người dùng về sự tiện lợi, tinh tế, thời trang và khác biệt.